Balkanların Medeniyet Dili Türkçe ve Türkçe Eğitimi Uluslararası Kongresi
International Congress on the Turkish as the Language of Civilization in the Balkans and Turkish Education


ÖNEMLİ DUYURU


28- 30 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen “Balkanların Medeniyet Dili Türkçe ve Türkçe Eğitimi” adlı Uluslararası Kongremizi, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından (COVID-19 pandemisinin hala yoğun bir şekilde devam etmesi ve toplu halde toplantıların yapılamıyacağı kararına istinaden) 07. 10. 2021 tarihinde almış olduğumuz talimatlardan hareket ederek, ileri bir tarihe (Mayıs, 2022) ertelemek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek istiyoruz. Kongremize karşı göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür eder, ileri bir tarihte ve daha sağlıklı bir ortamda görüşmek ümidiyle çalışmalarınızda başarılar diler, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.


Kongre Düzenleme Kurulu
OUR ESTEEMED COLLEAGUES AND GUESTS

...

Best regards,
ORGANAZING BOARD


Balkanların Medeniyet Dili Türkçe ve Türkçe Eğitimi Uluslararası Kongresi
International Congress on the Turkish as the Language of Civilization in the Balkans and Turkish Education


Değerli Meslektaşlarımız ve Misafirlerimiz

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı hasebiyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Bu bağlamda, 29 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan etmiş ve bu kapsamda “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve yurt dışında etkinliklerin düzenlenmesine karar verilmiştir. Buna istinaden, Türk Dünyasının en batısından Türkçe’nin ses bayraktarlığını yapan Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak, “Dünya Dili Türkçe” etkinlikleri kapsamında Balkanlar’daki merkezi etkinliği üstelenerek “Balkanlar’da Medeniyet Dili Türkçe ve Türkçe Eğitim” konulu bir uluslararası kongre düzenleme kararı almıştır. Kongremiz 28-30 Ekim 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Gostivar Şehrinde, Üniversitemizin yerleşkesinde düzenlenecektir.

Saygılarımla,
DÜZENLEME KURULU


OUR ESTEEMED COLLEAGUES AND GUESTS

The year of 2021 has been included in the commemoration and celebration anniversaries by UNESCO, In honor of the 700 years of the death of Yunus Emre, one of the cornerstones of the Turkish language and civilization. On the occasion of the 700th anniversary of the death of Yunus Emre, one of the cornerstones of the Turkish language and civilization, the year 2021 has been in the commemoration and celebration anniversaries by UNESCO. In this context, with the circular of the Presidency of the Republic of Turkey on January 29, 2021, the year 2021 was declared as the Year of Yunus Emre and Turkish Language and in this context, and it was decided to organize events in the country and abroad under the name of "Turkish as a World Language". Based on this, we as the International Vision University, which is the sound bearer of Turkish in the westernmost part of the Turkish World, it has decided to organize an international congress on "Civilizational Language Turkish and Turkish Education in the Balkans" by undertaking the central event in the Balkans within the scope of the "Turkish the World Language" activities. The congress will be held on 28-30 October 2021 in the city of Gostivar, Republic of North Macedonia, in the premises of our University .

Best regards,
ORGANAZING BOARD

KONGRENİN ANAKONULARI/ MAIN TOPICS OF THE CONGRESS

1. Balkanlarda Türk Tarihi / Turkish History in the Balkans
2. Balkanlar Sosyolojisi / Sociology of the Balkans
3. Balkanlarda Mukayeseli Dil Çalışmaları / Comparative Language Studies in the Balkans
4. Balkanlarda Türkçe Eğitim Tarihi / History of Turkish Education in the Balkans
5. Balkanlarda Kültür Çalışmaları / Cultural Studies in the Balkans
6. Balkanlarda Türk Halk Bilimi ve Mukayeseli Çalışmaları / Turkish Folklore and Comparative Studies in the Balkans
7. Balkanlarda Osmanlı Mimarisi ve Kültürü / Ottoman Architecture and Culture in the Balkans
8. Balkanlarda Türk Edebiyatı / Turkish Literature in the Balkans
9. Balkanlarda Mukayeseli Edebiyat Çalışmaları / Comparative Literature Studies in the Balkans
10. Balkanlarda Türk Dilbilimi / Turkish Linguistics in the Balkans

Kongre DİLLERİ / Congress LANGUAGES

Kongre Dilleri Türkçe ve İngilizcedir. / Congress Languages are Turkish and English.


BALKANLARIN MEDENİYET DİLİ TÜRKÇE VE TÜRKÇE EĞİTİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ


International Congress on the Turkish as the Language of Civilization in the Balkans and Turkish Education

KURULLAR / BOARDS

Onur Kurulu / Honor Board
Prof. Dr. Fadıl Hoca - Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Fatih Savaşan - Türkiye
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu - Türkiye
Prof. Dr. Düşen Kaseinov - Kazakistan

Kongre Koordinatörlüğü: / Congress Coordinators:
Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Mensur Nuredin - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Hasan Oktay - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Zoran Filipovski - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Bülent Derviş - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya

Düzenleme ve Yürütme Kurulu: / Organizing and Executive Board:
Doç. Dr. Arafat Üsein - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Aybeyan Selim - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Ayşe Arıcı - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Cvetanka Naumoska - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Muedin Kahveci - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Vesna Popovska - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya

Danışma Kurulu: / Advisory Board:
Prof. Dr. Musa Musai - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Adnan Şerif - Kuzey Makedonya Devlet Arşivi
Doç. Dr. Atilla Yorma - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Nalan Kazaz - AAB Üniversitesi - Kosova
Doç. Dr. Osman Emin - Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Doç. Dr. Şelale Ana Hürmetli - Uluslararası VİZYON Üniversitesi – Kuzey Makedonya
Dr. Cüneys Nur - Trakya Üniversitesi – Türkiye
Dr. Taner Güçlütürk - Kosova

Bilim ve Hakem Kurulu: / Scientific and Referee Board:

Teknik Sekreterya: / Technical Secretariat:
Dr. Havva Şaban
Dr. Azam Körbayram
Dr. İlker Ali
Ar. Gör. Elif Hoca
Ar. Gör. Esra Baki
Hayati Şaban
İbrahim Yusuf

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Özet Bildirim Son Gönderme Tarihi / Abstract submission deadline 15.09.2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı / Announcement of Accepted Papers 20.09.2021
Tam Metin Son Gönderme Tarihi / Full text submission deadline 10.11.2021

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI / ABSTRACT WRITING RULES

1. Özet bildiriler en az 200 azami olarak 250 kelime arasında olmalıdır. / Abstracts should be between a minimum of 200 and a maximum of 250 words.
2. Kongre yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. / Congress writing language is Turkish and English.
3. Metin yalın, akıcı, anlaşılır bir dille yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalıdır. / The text should be written in a plain, fluent and understandable language and should comply with Turkish spelling rules.
4. Özet metin; şekil, resim, tablo vs., kaynakça bağlacı ve kaynak kısmı içermemelidir.  / Summary text; Figures, pictures, tables, etc. should not contain references and references.
5. Özet metin içerisine yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. / Author information, title or keywords should not be entered in the abstract.
6. Özet metin; giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve Öneriler bölümleri olarak 4 başlık içermelidir. / Summary text; It should contain 4 titles as introduction, method, findings, conclusion and recommendations.
7. 3-5 arası anahtar kelime içermelidir. / It should contain 3-5 keywords.
8. Özet metin hariç yazarın adı – soyadı, ünvanı, üniversitesi ve ülkesini içermelidir. / Except for the abstract text, the author's name, surname, title, university and country should be included.
9. Özet Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. / The abstract should be written in Turkish and English.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI / FULL TEXT PAPERS WRITING RULESTam METİN Şablonunu İNDİR - Download Fulltext Template

AŞAĞIDA YAZILI KURALLARI UYGUN OLMAYAN BİLDİRİLER ŞEKİL ŞARTLARINA UYMADIĞI İÇİN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMAYACAKTIR. / PAPERS THAT DO NOT CONFORM TO THE RULES WRITTEN BELOW ARE REJECTED DUE TO DON'T FOLLOW THE TERMS AND CONDITIONS.

Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı ve Sayfa Düzeni / Language, Length, Spelling Program and Page Layout of Papers
1. Bildiriler kongre dillerinde yazılmalıdır. / Papers should be written in congress languages.
2. Bildiriler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. / Papers should include Turkish and English abstracts.
3. Bildiriler 12 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. / Papers should not exceed 12 pages.
4. Bildirilerin yazımı için MS Word sürümleri kullanılmalıdır. / Bildirilerin yazımı için MS Word sürümleri kullanılmalıdır.
5. Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Times New Roman ve puntolar: / The font to be used for the writing of the paper is Times New Roman and fonts:
Metin içlerinde (12 punto) / Inside the text (12 point)
Bildiri Başlığı (Kalın) (16 punto) / Paper Title (Bold) (16 pt)
Dipnotlar  (10 punto) / Footnotes (10 points)
6. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılarak ve kenar boşlukları üst 3,5 cm, alt 3 cm, sol 3,5 cm, sağda 2, 5 cm olacak şekilde ekteki ÖRNEK sayfada görüldüğü gibi olmalıdır. Örnekte bildiri formatını indirerek yazım kurallarını bu şekilde hazırlamanız yararınıza olacaktır. /
The page layout of the paper should be structured in A4 size and the margins should be as seen on the attached SAMPLE page, with the margins being 3.5 cm at the top, 3 cm at the bottom, 3.5 cm at the left, and 2.5 cm at the right. In the example, it will be beneficial for you to download the paper format and prepare the spelling rules in this way.
7. Bildiri içinde yer alan tablo, resim, şekiller sola dayalı şekilde olup sayfa sınırlarını aşmamalıdır. / Tables, pictures and figures in the paper should be left aligned and should not exceed the page boundaries.

KONGRE PROGRAMI

1st DAY


2nd DAY


3nd DAY

Genel / General

...

..

GOSTİVAR

..

Üsküp

..

OHRİ

FAZLA YAZARI OLAN MAKALELER İÇİN SADECE SUNUMU YAPACAK TEK KİŞİ İÇİN YOL MASRAFLARI, KONAKLAMA VE İAŞE MASRAFLARI ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.


PAYDAŞLAR / PARTNERS

...

...
...
...
...
...
...
...

İletişim